Euro

Istniało wiele pomysłów dotyczących wspólnej jedności w Europie. Na przestrzeni wieków tego rodzaju idee oraz pomysły pojawiały się w umysłach wielu myślicieli, ideologów oraz polityków. Silna i stabilna Europa, miałaby być bezpieczna i pozbawiona wszelkich konfliktów. Miało ją połączyć jedna gospodarka, finanse, wojsko i wspólne zasady łączące wszystkie narody, złączone ostatecznie w jeden organizm.

Dziś tego efektem jest Unia Europejska, która w wielu kwestiach pełniła te marzenia, pozostawiając jednocześnie swobodę dla poszczególnych krajów w działaniu. Droga to tego stanu wymagała oczywiście długoletniej praktyki, starań oraz negocjacji. Ostatecznie jednak wiele krajów stwierdziło, że jest to właściwa droga rozwoju. Również i nasz kraj przystąpił do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.

Z pewnością ważnym elementem i decyzją podjętą w tych strukturach, był fakt wprowadzenia jednej wspólnej waluty. Dziś (2015 rok), przyjęło ją do tej pory 19 krajów, spośród 28 członków UE. Należy wśród nich wymienić: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię oraz Włochy.

Wspólna waluta, miała sprawić, że gospodarka krajów europejskich, będzie bardziej konkurencyjna, jednocześnie wspólna waluta miała zniwelować znaczne różnice w cenach dotyczących nie tylko oferowanych towarów, również i usług. Stabilizacja gospodarcza, ekonomiczna, miała dotknąć zarówno poszczególnych obywateli, jak i przedstawicieli firm oraz przedsiębiorstw. W dużym stopniu czynność ta okazałą się trafna, mimo, że pojawiały się kryzysy gospodarcze, polityczne oraz ekonomiczne obserwowane tak na naszym kontynencie, jak i na całym świecie. Waluta ta sama w sobie nie stabilizuje tego systemu. Robi to zarówno należyte zarządzanie, odpowiednie posunięcia przedsiębiorców, dbałość państw o stabilizację w danym regionie, jak i każdy z obywateli, pracując na swoje dochody, które są przekazywane do budżetu państwa.

Po przyjęciu „euro”, zniwelowano jednocześnie koszty związane z wymianą waluty krajowej na euro. Wcześniej przedsiębiorcy musieli wymieniać walutę w kantorach, bądź te w bankach.

Polska jednak, dla innych na szczęście, do tej pory jednak nie podjęła decyzji o wprowadzeniu euro. Wynika to między innymi z wymagań gospodarczych i finansowych stawianych takim krają. Również i politycznie kwestia ta pozostaje w sferze bardzo burzliwej dyskusji. Ma to swoich zarówno zwolenników, jak przeciwników.