Podatki w skrócie

Jak to się potocznie mówi dwie rzeczy są pewne „podatki i śmierć”. Mało jest z pewnością osób, które z radością oddają to, na co ciężko pracują przez całe dni. Dotyczy to z pewnością nie tylko pracodawców, jest tak z wieloma pracownikami. Oprócz corocznego rozliczenia, płacimy podatki praktycznie na każdym kroku, czy to udając się na stację benzynową, idąc do kiosku po papierosy, gazety i nabywając inne przedmioty oraz towary, bez, których życie byłoby niemożliwe. Nawet w sytuacji, kiedy posiadamy własny dom, z działką, ogrodem, bądź też polem, to stosowny podatek, należy uiścić. Dawniej ilość podatków, była chyba jednak dużo większa i nakładała w szczególności na najbiedniejszych bardzo duże wymagania. W pewnym momencie to szlachta musiała zgodzić się na nałożenie nowych podatków. Jednak przez szereg lat, wszystko zaczęło się stopniowo zmieniać.

W efekcie, dziś w Polsce, można wyróżnić między innymi podatki bezpośrednie takie jak:

- podatek dochodowy – od osób fizycznych (popularny PIT),

- podatek dochodowy – od osób ( CIT),

- podatek od spadków oraz darowizn,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- podatek roślinny,

- podatek leśny,

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportowych,

- podatek tonażowy,

- podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Dodatkowo można jeszcze wyróżnić podatki pośrednie takie jak podatek od:

- towarów i usług,

- akcyzowy,

- od gier.

Dochód otrzymany z tego typu podatków, jest odpowiednio rozdysponowywany. Oznacza to, że finanse są przeznaczane na pokrycie istotnych i ważnych potrzeb publicznych i społecznych. Oznacza to, że trafiają one na potrzeby emerytów, rencistów do szkół, samorządów, jak i na służbę zdrowia, czy też z tych pieniędzy wykonuje się remonty ulic, budynków oraz mostów. To z naszych pieniędzy finansowana jest budowa dróg, autostrad i kultura w całym kraju. Tak, więc przy zachowaniu tych założeń, każdy z nas przyczynia się do rozwoju naszego kraju, przynajmniej teoretycznie.

Również i my sami mam istotny wpływ na to, do kogo trafią nasze pieniądze. Dokonujemy tego chociażby przez znaną już akcję, gdzie można przekazać 1 % podatku na wskazaną organizację.